Vchodové dvere

Vchodové dvere

Stále rastúci dopyt po vchodových dverách, ktoré okrem architektonického rázu, majú spåòa aj prísne kritéria v oblasti bezpeènosti, tepelnej a zvukovej izolácie, nás priviedol k rozhodnutiu investova naše skúsenosti do výroby vchodových dverí, ktoré uspokoja nároky aj najnároènejšieho klienta. Exteriérové dvere vyrábame na mieru s dizajnom pod¾a Vašich predstáv z materiálov prvotriednej kvality.

Materiály

Základným materiálom je drevený eurohranol zo smreku, výhradne kvality A. Ponúkame 2 variácie:

- Hrúbka eurohranola 68 mm s výplòou dvojsklo
- Hrúbka eurohranola 78 mm s výplòou trojsklo

Bezpeènos

Vysokú bezpeènos zabezpeèuje 5-bodové zamykanie znaèky MACO. Dvere ukotvujeme na kvalitné závesy nemeckej spoloènosti Simonswerk.

Prevedenie

Prevedenie je na fantázii zákazníka, ponúkame:

- jednokrídlové prevedenie
- dvojkrídlové prevednie
- rôzne atypické rozmery

Vchodové dvere
Vchodové dvere
Vchodové dvere
Vchodové dvere